Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Akce

OS ČČK Zlín pravidelně pořádá nebo spolupracuje při pořádání nejrůznějších akcí.
Mezi hlavní akce patří zejména Reprezentační ples OS ČČK Zlín, Daruj krev s Českých rozhlasem, Valentýnská kapka Krve, Světový den První pomoci, Týden zdraví, Hlídky mladých zdravotníků, Den Salvator, Konference Cesty krve, OSS a rekondiční pobyty po děti, Světový den ČK a mnoho dalších ...

Reprezentační ples Českého červeného kříže

Tradiční ples se koná vždy v únoru v prostorách Interhotelu Moskva ve Zlíně. Každoročně je připravena bohatá tombola.

Reprezentační ples Českého červeného kříže

Valentýnská Kapka krveValentýnská Kapka krve

Valentýnská kapka krve se stala pro ČČK Zlín tradiční poté, co navázal kontakt se Slovenským červeným křížem v Trenčíně, kde tato dobročinná akce trvá již několik let.

Když se řekne Valentýn, rozumí se láska. A láska může mít mnoho podob.

"Miluji, proto daruji" Toto motto provází každou "Valentýnskou Kapku krve" s Červeným křížem.
Hlavní myšlenkou je, jak jinak, láska a sounáležitost. Tu můžeme svým partnerům, rodinným příslušníkům, nejbližším kamarádům, známým i kolegům projevit i tím, že půjdeme darovat krev na transfuzní stanici Krajské nemocnice T. Bati,a.s.

Český červený kříž Všem dárcům děkuje.
Bezplatné dárcovství krve podporuje:
Zlínský kraj, město Zlín, Barum aj.

Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve

Světový den Červeného kříže

Na 8. květen připadá Světový den Červeného kříže. Český červený kříž (ČČK) se ke Světovému dni připojuje slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR i akcemi oblastních spolků.
8. květen je výročním dnem narození Henri Dunanta, zakladatele Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce – celosvětové humanitární organizace, působící ve 186 zemích světa. Mezinárodní ČK&ČP sdružuje 90 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků a ročně poskytne pomoc 250 milionům osob.

Základními principy této mezinárodní organizace přijaté mezinárodním společenstvím právě před 45 lety jsou humanita – nestrannost – neutralita – nezávislost – dobrovolnost – jednota – světovost a zavazují jej pomáhat předcházet či zmírňovat všechny formy lidského utrpení, bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, společenský status či příslušnosti člověka v nouzi k té nebo oné straně ozbrojeného konfliktu.

K oslavám Světového dne Červeného kříže ve Zlíně patří každoročně informování veřejnosti o činnostech OS ČČK Zlín, propagaci Bezplatného dárcovství krve, ukázky první pomoci, měření krevního tlaku a různý dobrovodný program.

Den_CK_Senat_2010.pdf

Hlídky mladých zdravotníků

Pravidelně v květnu probíhá na nám. Míru a v sadu Svobody ve Zlíně Oblastní kolo postupové soutěže Hlídek mladých zdravotníků.

Na několika stanovištích jsou dobrovolníky ČČK připraveny simulace poranění, na kterých účastníci soutěže ze Zlínských škol změří své znalosti v poskytování první pomoci. Hlídky umístěné na 1. místech postoupí do krajského kola.

Hlídky mladých zdravotníků Hlídky mladých zdravotníků

Den Salvator

Každoročně pořádají studenti Univerzity T. Bati ve Zlíně Fakulty multimediálních komunikací Den Salvator na náměstí Míru. Tradičně je zde simulována mimořádná událost, např. havárie, při které je prezentována spolupráce mezi Záchrannou službou Zlín, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Městskou policií Zlín a Policií České republiky. Dobrovolníci ČČK Zlín předvádějí veřejnosti správné poskytování první pomoci.

Den Salvator Den Salvator Den Salvator Den Salvator Den Salvator Den Salvator

Konference " Cesty krve"
v rámci kampaně Řekni "ANO" bezplatnému dárcovství krve

Oblastní spolek Český červený kříže ve Zlíně ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB pořádá každoročně konferenci nazvanou "Cesty krve". Tato konference je vyvrcholením celoroční kampaně Řekni "ANO" bezplatnému dárcovství krve. Posluchači mají možnost vyslechnout potřebné informace o dárcovství krve nejen z řad lékařů, ale i zástupců celého integrovaného záchranného systému. Celá kampaň je zaměřena na získávání nových dárců krve a propagaci informací o bezplatném dárcovství krve.

Konference " Cesty krve" Konference " Cesty krve" Konference " Cesty krve"

Okresní studijní středisko

Okresní studijní středisko Českého červeného kříže Zlín pořádá každoročně pobyty dětí pod názvem " Mladý záchranář". Celý týden probíhá výuka první pomoci. Děti si také mohou odnést plno zážitků např. z návštěvy dobrovolných hasičů ve Vizovicích, z mnoha her a soutěží, za které je čekají drobné odměny, z karnevalu, táboráku a stezky odvahy. Velké poděkování patří našim sponzorům GE Money Bank, České pojišťovně a Besipu, díky kterým mají děti ceny za své výkony z jednotlivých soutěží a her.

Mladý záchranář Mladý záchranář Mladý záchranář

Světový den První pomoci

Světový den první pomoci probíhá vždy v září na náměstí Míru v prostorách před radnicí, kde jsou pro veřejnost připraveny různé doprovodné akce jako například:

  • měření hladiny cukru v krvi
  • měření krevního tlaku
  • ukázky poskytování první pomoci s použitím výukových pomůcek
  • ankety
  • ukázky vybavení autolékárničky a jiné

Finančně tuto akci podporuje Fond Zdraví statutárního města Zlína.

Světový den první pomoci Světový den první pomoci

Týden zdraví

Je tradičně pořádán Statutárním městem Zlín vždy v říjnu. Dobrovolníci ČČK na veřejných prostranstvích či formou volně přístupných přednášek zprostředkovávají široké veřejnosti vědomosti z oboru zdravotnictví, poskytování první pomoci, prevence chorob a jejich následků. Finančně tuto akci podporuje Fond Zdraví statutárního města Zlína.

Týden zdraví Týden zdraví Týden zdraví


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2008, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.