Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Naše činnost

Český červený kříž působí v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Hlavní okruhy činnosti ČČK jsou stanoveny v Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, dále pak ve Stanovách ČČK.

Základem humanitární a sociální činnosti Českého červeného kříže je dobrovolná práce členů a dobrovolníků Českého červeného kříže na úrovni Oblastních spolků a Místních skupin ČK. Ty organizují pomoc znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel, akce pro seniory, děti, nemocné a tělesně postižené občany, ošacovací střediska apod.

Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu pro výuku předlékařské první pomoci a má dlouholeté zkušenosti s pedagogickou činností pro děti, mládež i dospělé. Pod akreditací MŠMT realizuje pro laickou veřejnost výukové semináře a kurzy první pomoci. Tuto svou aktivitu podporuje vydáváním příruček poskytování první pomoci a videonahrávek s tématikou poskytování první pomoci.

Základním posláním ČČK je propagovat bezplatné dárcovství krve, znalost základních pravidel poskytování předlékařské první pomoci mezi širokou veřejností a podporovat zdravý životní styl obyvatelstva.
V souladu s principy hnutí Červeného kříže provozuje OS ČČK Zlín činnosti humanitárního, zdravotnického a sociálního zaměření. V sociální oblasti je poskytovatelem registrovaných sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb. Jedná se o pečovatelskou službu, azylový dům, noclehárny, nízkoprahového denního centra a terénního programu pro osoby bez přístřeší.

Další aktivitou je Humanitární jednotka, tvořená dobrovolníky, kteří buď svou profesionální kvalifikací, nebo po proškolení poskytnutém ČČK odpovídají požadavkům pro zařazení do Humanitární jednotky. Ta je další složkou Integrovaného záchranného systému v případě mimořádných událostí — katastrof, průmyslových havárií a hromadných neštěstí. V klidovém období připravujeme, doškolujeme a procvičujeme znalosti členů Humanitární jednotky. Členové humanitární jednotky své dovednosti uplatňují také při poskytování zdravotnických dozorů na komerčních akcích.

 

Oceňování bezplatných dárců krve Naše činnost Naše činnost Naše činnost Naše činnost


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2008, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.