Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Získávání a oceňování bezplatných dárců krve podporuje
Město Zlín a Zlínský kraj

 

Podpora bezplatného dárcovství krve

Miss cosmetic   Barum continental spol. s r.o.   Solanka - solná jeskyně Zlín

 

ČČK

20.5.2024

INFORMACE PRO BRONZOVÉ DÁRCE KRVE

Od 20. 5. 2024 proběhne oceňování bronzovou medailí Prof. MUDr. Jana Janského bezpříspěvkových dárců krve, kteří dovršili 10. odběr od 1. července 2023 do 30. ledna 2024. Dárci krve, kteří dovršili 10. odběr po 30. 1. 2024 budou oceněni na podzim tohoto roku.

Informace k oceňování a dopis pro zaměstnavatele budou nově zaslány na e-mailové adresy přímo bezpříspěvkovým dárcům krve. Prosíme dárce, aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky případně nevyžádanou poštu – spam.

Pokud dárce krve změnil e-mailovou adresu případně ji nenahlásil na transfuzním oddělení KNTB ve Zlíně, prosíme ať tak učiní co nejdříve a to nahlášením na transfuzní oddělení KNTB ve Zlíně a zasláním na náš e-mail administrace.cckzlin@volny.cz.

ČČK

26.4.2024

Město Zlín ocení zlínské držitele Zlaté medaile Jana Jánského
- tisková zpráva 25.4.2024

Zlín – Zlínští držitelé Zlaté medaile profesora Jana Janského si i letos mohou uplatnit nárok na příspěvek na městskou veřejnou dopravu, nebo získat vstupenky do zoo. Letošní dotaci pro zlínské bezpříspěvkové dárce krve schválilo Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 25. 4. 2024.

„Všem dobrovolným dárcům krve patří za jejich akt solidarity a pomoci druhým velké poděkování a úcta. Dobrovolní dárci krve s trvalým bydlištěm ve Zlíně, kteří mají za sebou více než čtyřicet odběrů krve, májí nárok na příspěvek od města Zlína. V letošním roce mohou využít příspěvek na roční síťovou jízdenku na MHD ve výši osmi set korun,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Jana Bazelová a doplnila:

„V případě, že dárce nevyužije příspěvek na jízdné, má možnost získat čtyři vstupenky do ZOO Lešná.“

Dotace bezpříspěvkovým dárcům na veřejnou dopravu se letos zvýšila z  600 Kč na 800 Kč. Navýšil se i počet darovaných vstupenek do zoo, a to ze tří na čtyři vstupenky.

Jízdenky a vstupenky budou k vyzvednutí v předprodeji jízdenek v ulici Školní MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice od 1. do 30. 6. 2024. S sebou je nutné vzít občanský průkaz a loňskou průkazku. Při prvním vyřizování časové jízdenky je nutné donést svoji fotografii.

Dárce krve, který v červnu 2024 dovrší 65 let, může obdržet bezplatně Senior-pas. Možnost volby bezplatného obdržení Senior-pasu bude mít i ten dárce, který je plně invalidní. Pro získání tohoto Senior-pasu musí občan doložit rozhodnutí o přiznání III. stupně invalidity. V případě, že se ze závažných důvodů nemůže dostavit osobně, lístky, nebo slevu na jízdné může na základě plné moci, vyzvednout osoba blízká (plná moc nemusí být ověřena notářem).

Loňské jízdenky budou platné až do 30. 6. 2024 bez ohledu na dobu platnosti.

Aktuální provoz předprodeje na webu www.dszo.cz.

ČČK

20.6.2023

INFORMACE PRO BRONZOVÉ DÁRCE KRVE

Od tohoto roku došlo ke změnám formou oceňování a to následující:

Od 20. června 2023 proběhne oceňování bronzovou medailí Prof. MUDr. Jana Janského bezpříspěvkových dárců krve, kteří dovršili 10. odběr od 13. července 2022 do 20. ledna 2023. Dárci krve, kteří dovršili 10. odběr po 20. 1. 2023 budou oceněni na podzim tohoto roku.

Informace k oceňování a dopis pro zaměstnavatele budou nově zaslány na e-mailové adresy přímo dárcům krve. Prosíme dárce krve aby si zkontrolovali svoje e-mailové schránky případně nevyžádanou poštu – spam.

Pokud dárce krve změnil e-mailovou adresu případně ji nenahlásil na transfuzním oddělení KNTB ve Zlíně, prosíme ať tak učiní co nejdříve a to nahlášením na transfuzní oddělení KNTB ve Zlíně a zasláním na náš e-mail administrace.cckzlin@volny.cz.

12.5.2023

Město Zlín ocení držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Zlín – Držitelé Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského mají nárok na příspěvek na městskou veřejnou dopravu, nebo možnost získat vstupenky do zoo. Dotaci pro zlínské bezpříspěvkové dárce krve schválilo Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 11. 5. 2023.

„Dobrovolní dárce krve, kteří mají za sebou více než čtyřicet odběrů krve májí nárok na příspěvek na roční síťovou jízdenku na MHD. Letošní dotace od města činí šest set korun. V případě, že dárce tuto možnost nevyužije, má možnost na místo toho získat tři vstupenky do ZOO Lešná. Všem dárcům této vzácné tekutiny, která umožňuje záchranu lidských životů a zdraví, patří velký obdiv a poděkování,“ vzkázala náměstkyně primátora města Zlína Jana Bazelová.

Jízdenky a vstupenky budou k vyzvednutí v předprodeji jízdenek v ul. Školní MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice od 1. do 30. 6. 2023. S sebou je nutné vzít občanský průkaz a loňskou průkazku. Při prvním vyřizování časové jízdenky je nutné donést svoji fotografii.

Dárce krve, který v roce 2023 dovrší 70 let, může obdržet bezplatně Senior-pas. Možnost volby bezplatného obdržení Senior-pasu bude mít i ten dárce, který je plně invalidní, nebo starobní důchodce do 70 let. Pro získání Senior-pasu musí dárce do 70 let předložit platné rozhodnutí vydané ČSSZ Praha o přiznání dávky důchodového pojištění (plný invalidní nebo starobní důchod). V případě, že se ze závažných důvodů nemůže dostavit osobně, lístky, nebo slevu na jízdné může na základě plné moci, vyzvednout osoba blízká (plná moc nemusí být ověřena notářem).

Loňské jízdenky budou platné až do 30. 6. 2023 bez ohledu na dobu platnosti.

Aktuální provoz předprodeje na webu www.dszo.cz.

Tisková zpráva ČČK Zlín

Konference " Cesty krve"
v rámci kampaně Řekni "ANO" bezplatnému dárcovství krve

Oblastní spolek Český červený kříže ve Zlíně pořádá každoročně konferenci nazvanou "Cesty krve". Tato konference je vyvrcholením celoroční kampaně Řekni "ANO" bezplatnému dárcovství krve. Této konference se účastní téměř 400 posluchačů z řad středních a vyšších odborných škol zlínského kraje. Posluchači mají možnost vyslechnout potřebné informace o dárcovství krve nejen z řad lékařů, ale i zástupců celého integrovaného záchranného systému. Součástí je také oceňování bezpříspěvkových dárců krve za 80 a 120 odběrů. Celá kampaň je zaměřena na získávání nových dárců krve a propagaci informací o bezplatném dárcovství krve.

Během roku se konaly i jiné aktivity jako byla např. " Valentýnská kapka krve" či "Světový den dárců krve". Tato kampaň vznikla tak ve spolupráci s mnoha sponzory, kterým patří velké poděkování.

Konference " Cesty krve" Konference " Cesty krve" Konference " Cesty krve"

Oceňování bezplatných dárců krve

Český červený kříž Zlín každý rok oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. Oceňování dárců je výsostnou aktivitou ČČK a má již třicetiletou tradici. Oblastní spolek ČČK Zlín oceňuje vždy na podzim dárce za 20 a 40 odběrů a to na hotelu Moskva. Udílení zlaté a stříbrné plakety prof. MUDr. Jana Jánského se účastní kromě oceněných dárců také pozvaní hosté, kteří se podílí na předání dárků – vitamínové balíčky a jiné drobné ocenění.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale především celé naší společnosti. Věříme, že právě společnost dokáže ocenit hluboce lidský postoj dárců a využije jejich příkladu k další propagaci bezplatného dárcovství krve.

Oceňování bezplatných dárců krve Oceňování bezplatných dárců krve Oceňování bezplatných dárců krve Oceňování bezplatných dárců krve Oceňování bezplatných dárců krve

Ples Děti ze ZŠ Kvítková vyráběly pro dárce valentýnská přáníčka ve tvaru srdce Děti ze ZŠ Kvítková vyráběly pro dárce valentýnská přáníčka ve tvaru srdce

Valentýnská kapka krve

Český červený kříž OS Zlín ve spolupráci a Transfuzním oddělením Krajské nemocnice T. Bati vyhlašuje každý rok Valentýnskou kapku krve, která se koná ve většině případů přímo na svatého Valentýna.

Hlavní myšlenkou je, jak jinak na Valentýna, láska a sounáležitost. Tu můžeme svým rodinným příslušníkům, nejbližším známým či kolegům projevit tím, že půjdeme darovat krev. Není při tom důležité, zda máme stejnou krevní skupinu, jako příbuzný. Pacient dostane v nemocnici krev od dárce příslušné skupiny a příbuzný „vrátí“ krev zpět do krevní banky nemocnice, která ji použije pro dalšího potřebného nemocného.

Nikdy nevíte, kdo z Vašeho okolí bude potřebovat krev. Vaši krev. Proto, pokud milujete, darujte.

Děti ze ZŠ Kvítková, které vyráběly pro dárce valentýnská přáníčka ve tvaru srdce:

Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve Valentýnská kapka krve

Město Zlín a Zlínský kraj

Spolufinancuje Fond zdraví města Zlína


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.