Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(GE Money Bank)

Získávání a oceňování bezplatných dárců krve podporuje
Město Zlín a Zlínský kraj

 

Podpora bezplatného dárcovství krve

Miss cosmetic   Barum continental spol. s r.o.   Solanka - solná jeskyně Zlín

 

Tisková zpráva ČČK Zlín

Konference " Cesty krve"
v rámci kampaně Řekni "ANO" bezplatnému dárcovství krve

Oblastní spolek Český červený kříže ve Zlíně pořádá každoročně konferenci nazvanou "Cesty krve". Tato konference je vyvrcholením celoroční kampaně Řekni "ANO" bezplatnému dárcovství krve. Této konference se účastní téměř 400 posluchačů z řad středních a vyšších odborných škol zlínského kraje. Posluchači mají možnost vyslechnout potřebné informace o dárcovství krve nejen z řad lékařů, ale i zástupců celého integrovaného záchranného systému. Součástí je také oceňování bezpříspěvkových dárců krve za 80 a 120 odběrů. Celá kampaň je zaměřena na získávání nových dárců krve a propagaci informací o bezplatném dárcovství krve.

Během roku se konaly i jiné aktivity jako byla např. " Valentýnská kapka krve" či "Světový den dárců krve". Tato kampaň vznikla tak ve spolupráci s mnoha sponzory, kterým patří velké poděkování.

Konference Cesty krve Konference Cesty krve Konference Cesty krve Konference Cesty krve

Oceňování bezplatných dárců krve

Český červený kříž Zlín každý rok oceňuje bezpříspěvkové dárce krve. Oceňování dárců je výsostnou aktivitou ČČK a má již třicetiletou tradici. Oblastní spolek ČČK Zlín oceňuje vždy na podzim dárce za 20 a 40 odběrů a to na hotelu Moskva. Udílení zlaté a stříbrné plakety prof. MUDr. Jana Jánského se účastní kromě oceněných dárců také pozvaní hosté, kteří se podílí na předání dárků – vitamínové balíčky a jiné drobné ocenění.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale především celé naší společnosti. Věříme, že právě společnost dokáže ocenit hluboce lidský postoj dárců a využije jejich příkladu k další propagaci bezplatného dárcovství krve.

Oceňování bezplatných dárců krve Oceňování bezplatných dárců krve Oceňování bezplatných dárců krve

Ples Děti ze ZŠ Kvítková vyráběly pro dárce valentýnská přáníčka ve tvaru srdce Děti ze ZŠ Kvítková vyráběly pro dárce valentýnská přáníčka ve tvaru srdce

Valentýnská kapka krve 2009

Český červený kříž OS Zlín ve spolupráci a Transfuzním oddělením Krajské nemocnice T. Bati vyhlašuje každý rok Valentýnskou kapku krve, která se koná ve většině případů přímo na svatého Valentýna.

Hlavní myšlenkou je, jak jinak na Valentýna, láska a sounáležitost. Tu můžeme svým rodinným příslušníkům, nejbližším známým či kolegům projevit tím, že půjdeme darovat krev. Není při tom důležité, zda máme stejnou krevní skupinu, jako příbuzný. Pacient dostane v nemocnici krev od dárce příslušné skupiny a příbuzný „vrátí“ krev zpět do krevní banky nemocnice, která ji použije pro dalšího potřebného nemocného.

Nikdy nevíte, kdo z Vašeho okolí bude potřebovat krev. Vaši krev. Proto, pokud milujete, darujte.

Děti ze ZŠ Kvítková, které vyráběly pro dárce valentýnská přáníčka ve tvaru srdce:

Město Zlín a Zlínský kraj

Spolufinancuje Fond zdraví města Zlína


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.