Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Spolupráce

Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku

PDF Mezinárodní spolupráce v komunitním plánování sociálních služeb [PDF 196 kB]

PDF Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku [PDF 1,1 MB]

Popis projektu

Cílem projektu je zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v regionu Otrokovicko a vytvoření vzdělávacího programu pro pečující osoby.

  1. Vyhodnocení stávajícího střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a jeho aktualizace. Důvodem je skutečnost, že realizace plánu je závislá na nastavení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje. Současně se snížily příjmy do obecních rozpočtů. To vše ovlivňuje systém financování sociálních služeb. Součástí aktivit je organizace veřejných setkání ve všech partnerských obcích.
  2. Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb. Bude odzkoušena kooperace poskytovatelů sociálních služeb při zajišťování vzdělávání pro pracovníky organizací. Budou vytvořeny a ověřeny vzdělávací moduly, aby mohli být vzděláváni pracovníci v sociálních službách a management. Budou zorganizovány vzdělávací semináře. Vzdělávání bude zaměřeno na odborné vzdělávání a také na naplňování konkrétních standardů kvality sociálních služeb v organizacích poskytovatelů služeb.
  3. Vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou. Bude vytvořen a realizován vzdělávací program pro osoby pečující o osobu blízkou na základě jejich zjištěných skutečných potřeb s doprovodnými aktivitami, zejména se zajištěním péče o osoby blízké po dobu vzdělávání pečujících osob.
    Do projektu jsou zapojeni téměř všichni poskytovatelé sociálních služeb v regionu, partnerské obce a také uživatelé sociálních služeb z různých cílových skupin.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v regionu Otrokovicko prostřednictvím široké spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb při zpracovávání nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Cílem projektu je také odzkoušet kooperaci poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů při realizaci vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zkvalitňování systému sociálních služeb. Vzdělávání bude zaměřeno na pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a osoby pečující o osoby blízké.

Dílčím cílem tedy je:

  • aktualizovat komunitní plán sociálních služeb
  • vzdělávat poskytovatele sociálních služeb
  • vzdělávat pečující osoby

Partneři projektu

  • Města Otrokovice a Napajedla a obce Bělov, Halenkovice, Nová Dědina, Oldřichovice, Pohořelice a Žlutava.
  • Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, Domov pro seniory Napajedla, Občanské sdružení ONYX, Charita sv. Anežky Otrokovice, SENIOR Otrokovice, Naděje Otrokovice, Oblastní spolek ČČK Zlín.

Termín realizace

1. květen 2010 až 30. duben 2012

Celkové náklady projektu

2 318 105,28 Kč

Dotační titul:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Bližší informace:
www.esfcr.cz
Řídící orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz

Zdroje financování

Evropský sociální fond:
1 970 389,49 Kč
Státní rozpočet ČR:
347 715,79 Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/3.1.03/45.00014


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2008, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.