Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Český červený kříž

www.cck-cr.cz - oficiální stránky

 

ČČK

25 let od ničivých povodní na Moravě

Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997

 Psal se tehdy 6. červenec 1997 kdy byl ve zlínském okrese vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Většinu lidí zasáhla tato ničivá povodeň a do jejich životů vstoupila velkým podílem. pojďme si proto připomenou jak moc před 25 lety pomohl občanům Český červený kříž a jeho 7 principů (Humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost a jednota)
Díky propojenosti oblastních spolků ČČK v celé republice se do Oblastního spolku ve Zlíně dostávala humanitární pomoc daleko dříve, než začaly pracovat krizové štáby. Pomocí místních skupin a jejich členů ČČK mohly být tyto prostředky dopravovány přímo k postiženým lidem.
Humanitární zásilky jsme přijímali na Úřadu ČČK již 8. července 1997 a od středy 9. července 1997 již distribuovali přímo do postižených míst okresu Vsetín (Domov důchodců Bystřička), Přerov(kasárna s evakuovanými občany a obec Troubky) a také do postižených míst měst Tlumačov, Otrokovice, Napajedla.

Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997

Z prostorů Úřadu OS ČČK Zlín se stal sklad humanitární pomoci, který postupně nedostačoval a proto byl požádán tehdejší primátor města Zlína Ing. Daťka a přednosta okresu PhDr. Dostál
o pomoc. Nejdříve ČČK posílal předem ohlášené kamiony s humanitární pomocí přímo do postižených oblastí okresu, kde jsme spolupracovali se starosty obecních a městských úřadů a zaplnili tak jejich sklady. Později nám byl přidělen humanitární sklad ve 32. budově Svitu.

Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997 Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997

K pomoci se přihlásilo asi 70 dobrovolníků z řad občanů. Mezi nimi nelze opomenout týmy lékařů MUDR. Laciny a MUDr. Bartoška, kteří se svými sestrami a osobními vozy hned ve středu 9.7. přispěchali na pomoc a dopravovali ji na Přerovsko, Hradišťsko a Kroměřížsko. Do spolupráce s nimi se zapojily i tři týmy zlínských celníků a několik osádek soukromých vozidel. Zapojily se i firmy Samohýl, ZPS, Svit a další. ČČK Zlín měl již od roku 1991 založeno humanitární konto, v červenci 1997 bylo toto konto zveřejněno, aby tak umožnilo občanům poskytnou finanční pomoc.

Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997 Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997

Dobrovolné sestry a zdravotničtí instruktoři ČČK pod vedením lékařů Laciny a Bartošky drželi nepřetržitou zdravotnickou službu na pěti základních školách, kde byli umístěni evakuovaní otrokovičtí občané až do 25. srpna. Doplatky za recepty a léky hradil ČČK.
Na postižená místa ČČK rozvážel hygienické potřeby, potraviny a další potřebné věci z humanitárního skladu. Všechno přijímané a vydávané zboží z humanitárního skladu bylo přísně evidováno. Zboží bylo dováženo nejen od dárců z ČR,ale i z Německa, Slovenska a z prostředků EU. Sklad vyvíjející tuto humanitární činnost byl v provozu až do konce roku 1997.

Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997

Koncem července navštívili ČČK Zlín zástupci z pražského Ústředí ČČK spolu se zástupci Evropské unie a zástupci Červeného kříže ze Ženevy. Tito projevili uspokojení s mírou poskytované
humanitární pomoci . ČČK Zlín se stal jedním ze tří regionálních středisek humanitární pomoci na Moravě , zásoboval okresy Vsetín, Přerov, Uh. Hradiště a Kroměříž. Ve Zlínském okrese se pak jednalo o tři města: Napajedla, Tlumačov a Otrokovice společně s evakuovanými občany na základních školách ve Zlíně.
Na humanitární konto ČČK Zlín se soustředilo celkem více než 2,2 miliony Kč. Přispěli jednotlivci, firmy, ale přišly i peníze z jednotlivých sbírek: z Islandu, přátelského holandského Červeného kříže Groningen, ze sbírky Zlínských novin, z VZP a sbírky z koncertu v Luhačovicích. Z těchto prostředků byla hrazená přímá pomoc pro občany Otrokovic, Napajedel, Tlumačova a Sazovic. Dále pak byly tyto prostředky použity na nákup chemických WC, na vybavení domu s pečovatelskou službou v Tlumačově, na zakoupení školních pomůcek zničených povodněmi do ZŠ Mánesova Otrokovice, na zakoupení vitamínu pro zatopené občany a pro sociálně slabé rodiny z Otrokovic.Tímto bylo humanitární konto vyčerpáno.
Ze zahraniční finanční pomoci byl příspěvek od holanského Červeného kříže z Groningenu použit na rekonstrukci otrokovické Naděje a od německého Červeného kříže ze Stendalu mateřské školce v Napajedlích. Díky spolupráci ÚČČK Praha a německého Červeného kříže získali občané Otrokovic zásilky repelentů proti hmyzu, sklo na vybavení domácností a především finanční prostředky na úhradu výroby nábytku.
ČČK byl schopen nejen pomoc přijímat, postiženým ji rozdávat,ale i kontrovat zacházení s humanitární pomocí ze skladů ČČK. Humanitární pomoc ČČK pokračovala ještě dlouho po té, co se evakuovaní lidé nastěhovali zpět do svých domovů. V podzimních měsících jsme pomáhali lidem vyřizovat finanční příspěvky spojené s bydlením a na Vánoce dostala každá postižená rodina od ČČK dárkový balík v hodnotě asi 2.000 Kč.

Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997

Byly to hodně náročné 2 roky zvláště první dny této přírodní katastrofy, ale ČČK svou úlohu a poslání zvládl a mohl tak být nápomocen občanům v nouzi a proto si všichni, kteří se na humanitární pomoci podíleli zasluhují velký dík a úctu i po 25 letech.
Děkujeme a doufejme,že další 100letá voda už nepřijde.

Český červený kříž Zlín

Volná pozice na asistenta pomoci Volná pozice na asistenta pomoci UK

Krizové balíčky lidem z Ukrajiny - letáček Na pomoc Ukrajině

ČČK

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 05.07.2021

TORNÁDO: PROJEKT ČČK OBNOVA BYDLENÍ ZAHÁJEN

Do pomoci postiženým tornádem, které zasáhlo 24.06.2021 večer zejména Hodonínsko a Břeclavsko, se ČČK okamžitě zapojil. Tato tzv. okamžitá pomoc zahrnovala hlavně distribuci humanitární pomoci, monitoring potřeb, ošetřování raněných a psychosociální pomoc, ale také humanitární podporu složek IZS.

Nyní již zahajujeme pomoc následnou – pomoc při obnově. V její první fázi jde o projekt Obnova bydlení.

Cílem tohoto projektu je pomoci všem těm, kteří při tornádu ztratili původní možnost bydlení, jejich dům byl zničen zcela nebo zásadně, musí být demolován a byl či bude vydán tzv. demoliční výměr.

Hodnota pomoci činí 250.000 Kč na jeden demoliční výměr. Oprávněná osoba může pomoc čerpat buď materiálně, nebo formou finančního příspěvku. Materiální forma představuje voucher na nákup stavebního materiálu dle vlastního výběru u společnosti Stavebniny DEK a.s., která má své pobočky v Hodoníně a Břeclavi. K žádosti je třeba doložit úplný či částečný demoliční výměr, nebo potvrzení obce.

Informace o tom, jak požádat o pomoc v rámci projektu ČČK Obnova obydlí jsou k dispozici na: www.cervenykriz.eu/pomoc-tornado. Žádosti již přijímáme.
Aktuálně jsme na tento projekt pomoci uvolnili 50.000.000 Kč z Fondu humanity ČČK, kam směřovaly příspěvky v rámci veřejné sbírky. Nezapomněli jsme ani na Stebno na Lounsku, na následnou pomoc jsme uvolnili 2.000.000 Kč na stavební materiál.

Další fáze pomoci budou následovat. Připravujeme např. prázdninový pobyt pro děti ze zasažené oblasti.

Český červený kříž děkuje všem, kteří na pomoc postiženým tornádem přispěli nebo ještě přispějí – sbírkový účet ČČK: 333999/2700 v.s. 2101.

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

ČČK

Tisková zpráva Českého červeného kříže - 25.6.2021

Zřízení transparentního účtu pomoci obětem na Hodonínsku zasažené tornádem


ČČK

28.4.2020

Nejste v tom sami. Pomáháme Vám a děkujeme, že i Vy pomáháte nám!

Nabídka práce 

Projekt GIVT.cz

Projekt GIVT.cz

Podpořte nás, když nakupujete!

Projekt GIVT.cz

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

Uděláte to takto:

  1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz
  2. Vyberete naši organizaci a e-shop na kterém chcete nakoupit
  3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :) Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Projekt GIVT.cz

Vítejte na stránkách Oblastní spolku Českého červeného kříže Zlín

Zlínský nočníkV současné době (1.1.2010) má ČČK celkem 57 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 1.399 Místních skupinách v 78 Oblastních spolcích ČČK.

Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) Zlín poskytuje široké veřejnosti Zlínského kraje humanitární služby v těchto oblastech:

... více o našich službách v sekci Činnosti

Pomáhejte s námi   Pomáhejte s námi

 

Český červený kříž - oblastní spolek Zlín Český červený kříž - oblastní spolek Zlín Český červený kříž - oblastní spolek Zlín

 

Stanovy ČČK (PDF 215 kB)


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2013, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.