Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Činnost Humanitární jednotky podporuje Fond zdraví statutárního města Zlína
Statutárního města Zlín Zlínský kraj

 

Humanitární jednotka Českého červeného kříže Zlín

Se skládá s dobrovolníků, kteří buď svou profesionální kvalifikací, nebo po proškolení poskytnutém ČČK odpovídají požadavkům pro zařazení do Humanitární jednotky. Tato je další složkou Integrovaného záchranného systému v případě mimořádných událostí — katastrof, průmyslových havárií a hromadných neštěstí.

Naše Humanitární jednotka pomáhala např. při povodních v roce 1997 a povodních 2002.

Publikace pro dobrovolné složky a členy ČČK

Humanitární jednotka Českého červeného kříže Zlí Humanitární jednotka Českého červeného kříže Zlí Humanitární jednotka Českého červeného kříže Zlí

V klidovém období připravujeme, doškolujeme a procvičujeme znalosti členů Humanitární jednotky.

Maskování zranění

Maskování zranění členy HJ se používá při simulaci mimořádných situací pro zdravotnické soutěže či cvičení Integrovaného záchranného systému.

Maskování zranění Maskování zranění

Součinnost Humanitární jednotky se složkami IZS

Součinnost HJ se složkami IZS se děje na základě vyžádání pomoci Krizovým štábem ustaveným v případě mimořádné události Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Nácvik těchto součinností probíhá formou každoročních cvičení IZS, kde jsou prověřeny i schopnosti a dovednosti členů HJ.

Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení Cvičení

Dobrovolnická služba členů Humanitární jednotky

Dobrovolnická služba členů humanitární jednotky je využívána při mimořádných událostech. Dále při akcích ČČK či spolupracujících organizací. Jde o zábavné akce se zaměřením na propagaci ČČK, na propagaci znalostí poskytování první pomoci. Dále dobrovolníci mohou po zdravotním proškolení poskytovat zdravotnického dozoru při hromadných akcích či táborech.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.