Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(GE Money Bank)

Školení předlékařské první pomoci

Kontakty:
 
Tel.:
577 430 011
E-mail:
projekty.cckzlin@volny.cz

Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu pro výuku předlékařské první pomoci. Pořádá kurzy pro širokou veřejnost, školí žáky a učitele různého stupně vzdělávání, zaměstnance firem, účastníky autoškol aj.

Lektoři Oblastního spolku ČČK Zlín proškolí stovky osob ročně, naučte se i Vy kvalitně poskytovat první pomoc. Na našem školení si dlouho neposedíte, teoretický výklad doplňujeme praktickými ukázkami i modelovými situacemi včetně maskování zraněných. Přihlaste se do některého z našich kurzů a dokažte sami sobě, že i Vy zvládnete někomu zachránit život!

V současné době si můžete vybrat z následujících kurzů první pomoci, všechny probíhají v souladu se Standardy první pomoci 2012:

  1. Školení první pomoci pro veřejnost
  2. Kurz první pomoci pro zaměstnance
  3. Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění
  4. Základy první pomoci
  5. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

1. Školení první pomoci pro veřejnost

Délka kurzu:
4 hodiny
Místo pořádání:
učebna ČČK Zlín
Termín kurzu:
pondělí 16:00 – 20:00 hod.
Konkrétní termín se vždy dozvíte dostatečně dopředu v aktualitách.
Cena kurzu:
400,- Kč

Tento kurz je určen pro každého zájemce z řad široké veřejnosti. Důraz je kladen na stavy bezprostředně ohrožující život, zvláštní pozornost je pak také věnována autonehodám. Součástí je nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním modelu, Rautekův manévr, polohování pacienta aj. V případě zájmu účastníků je možné sehrát modelovou situaci včetně maskování raněných. Pro rezervaci míst se, prosím, obraťte na výše uvedené kontakty.

Závazná přihláška na školení první pomoci pro veřejnost ZDE

2. Kurz první pomoci pro zaměstnance

Délka kurzu:
4 hodiny
Místo pořádání:
školíme přímo ve Vaší firmě či organizaci, příp. na učebně ČČK ve Zlíně
Termín kurzu:
dle dohody
Cena kurzu:
400,- Kč / osoba; v případě 10 a méně účastníků si účtujeme paušální částku 3.000,- Kč; v ceně není zahrnuta doprava lektora

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli zajistit dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci, a to dle § 102 a § 103 zákona č. 262 / 2006 Sb. Naše kurzy jsou variabilní, základní osnovu doplňujeme tématy „šitými na míru“ konkrétnímu zaměstnavateli. Snažíme se o maximální zapojení účastníků, teoretický výklad je doplněn praktickými nácviky a je možnost také sehrát modelové situace včetně maskování raněných.

Objednávka na školení první pomoci pro zaměstnance ZDE

Kurz první pomoci pro zaměstnance Kurz první pomoci pro zaměstnance Kurz první pomoci pro zaměstnance

3. Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění

Délka kurzu:
6 hodin
Místo pořádání:
učebna ČČK Zlín
Termín kurzu:
pondělí 16:00 – 20:00 hod.
Konkrétní termín se vždy dozvíte dostatečně dopředu v aktualitách.
Cena kurzu:
300,- Kč včetně povinné literatury

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění je upravena zákonem č. 247 / 2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, dále pak také vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 167 / 2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Jste provozovatelem autoškoly a chcete „vychovat“ zodpovědné řidiče? Dovolte nám kvalitně je naučit poskytovat předlékařskou první pomoc, do příjezdu složek IZS to zůstává mnohdy pouze na nich. Důraz klademe na obecné chování při dopravních nehodách, na stavy bezprostředně ohrožující život a na základní stavy úrazové. Součástí je nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním modelu, Rautekův manévr a praktické použití autolékárniček. V případě zájmu účastníků je možné sehrát modelovou situaci včetně maskování raněných.

4. Základy první pomoci

Délka kurzu:
12 hodin
Místo pořádání:
učebna ČČK Zlín
Termín kurzu:
aktuální termín se dozvíte v aktualitách, příp. na tel. 577 430 011 nebo na e-mailu: projekty.cckzlin@volny.cz
Cena kurzu:
1.000,- Kč
Platnost osvědčení:
5 let, doškolení ne

Základy první pomoci je rozšířený kurz základů předlékařské první pomoci s mezinárodní platností. Teoretický výklad je prokládán praktickými ukázkami a nácviky, součástí jsou modelové situace včetně maskování raněných. Získejte jistotu sami v sobě a dokažte si, že zvládnete někomu zachránit život! Kurz je určen pro širokou veřejnost.
Osnova kurzu: Bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého a přivolání pomoci, zástava oběhu, bezvědomí, masivní zevní krvácení, dušnost, náhle vzniklá bolest na hrudi, náhle vzniklé poruchy hybnosti a řeči, závažné úrazy, ošetření ran a popálenin, transport postiženého, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

5. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Délka kurzu:
40 hodin
Místo pořádání:
učebna ČČK Zlín
Termín kurzu:
2x – 3x ročně; vždy dva po sobě jdoucí víkendy; aktuální termín se dozvíte v aktualitách, příp. na tel. 577 430 011 nebo na e-mailu: projekty.cckzlin@volny.cz
Cena kurzu:
2.300,- Kč včetně povinné literatury
Platnost osvědčení:
4 roky, doškolení ano

Zdravotník zotavovacích akcí je kurz akreditovaný MŠMT a dle vyhlášky č. 148 / 2004 Sb. opravňuje jeho absolventy k výkonu funkce zdravotníka např. na dětských táborech, na školách v přírodě, lyžařských kurzech apod. Jedná se o nejrozsáhlejší kurz ČČK, kterého se může zúčastnit široká veřejnost.
Osnova kurzu: Historie Červeného kříže a Červeného půlměsíce, základy anatomie, hygiena a epidemiologie, první pomoc – teoretická a praktická část, péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace. Součástí kurzu je nácvik záchrany tonoucího z bazénu. Teoretický výklad je prokládán praktickými ukázkami a nácviky, součástí jsou modelové situace včetně maskování raněných.
Absolventi musí prokázat odborné znalosti a dovednosti v poskytování předlékařské první pomoci. Obdrží certifikát a průkaz zdravotníka platný 4 roky, poté je nutné doškolení v rozsahu 8 hodin.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.