Archiv článků:

 

Pomáhejte s námi

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Aktuálně

ČČK

30.5.2023

Soutěž mladých zdravotníků – výsledky krajského kola

Dne 26. 5. 2023 mohli žáci základních škol I. a II. stupně změřit své dovednosti a schopnosti při poskytování předlékařské první pomoci v rámci návazného krajského kola ,,Soutěže mladých zdravotníků“, pořádaného Oblastním spolkem Českého červeného kříže Zlín. Celá tato akce odstartovala na Náměstí Míru a v okolních městských parcích za vydařeného slunného počasí již v dopoledních hodinách. I. stupeň základních škol reprezentovala čtyři vítězná družstva oblastního kola, ve stejném počtu soutěžních družstev se zúčastnili také žáci II. stupně základních škol. Děti procházely celkem osmi stanovišti, kde na ně čekaly připravené nejrůznější situace, spojené s poskytnutím první pomoci. Děti tak musely zvládnout například pád z výšky s následným bezvědomím, úžeh, zastavení a ošetření poranění s masivním krvácením, podvrtnutý kotník, otravu houbami, ošetření zlomeniny, nechybělo ani předvedení obvazové techniky či důležitá resuscitace při zástavě dechu poraněného. Za přispění studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy Zlín, coby figurantů na jednotlivých stanovištích, nebylo pro soutěžící děti obtížné se vžít do jednotlivých situací, v rámci nichž byli tito figuranti také věrohodně namaskováni pro určité typy poranění i s doprovodnými rekvizitami. Nutno podotknout, že se mnohdy jednalo o úctyhodné herecké výkony.

Vítězem krajského kola soutěže se pro I. stupeň základních škol stala Základní škola Žerotínova ve Valašském Meziříčí. Pro vítězný pohár za II. stupeň si při slavnostním vyhlášení vítězů dokráčeli na pódium žáci ze Základní školy Hovězí. Vítězná družstva tak postupují do celorepublikového kola soutěže, které pro ně bude uchystáno ve dnech 23. 6. 2023 – 25.6. 2023 tentokrát v Opavě, a od nás k nim míří znovu velká gratulace za dosavadní krásný úspěch.

Na závěr bychom chtěli znovu veřejně poděkovat řadě sponzorů a dárců, kteří nám významně pomohli a přispěli k zajištění průběhu celé akce. Jsou jimi: Supermarket Terno ve Zlíně, BESIP, Nestlé Česko - závod Sfinx, Vitar, s.r.o., GRASPO CZ, a.s., Zlínský kraj a statutární město Zlín.

Nesmí také opět chybět poděkování studentům Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy Zlín a všem našim pracovníkům a dobrovolníkům Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín.

Těšíme se na shledání zase za rok.

za OS ČČK Zlín:
Mgr. Pavlína Štachová

Soutěž mladých zdravotníků – výsledky krajského kola Soutěž mladých zdravotníků – výsledky krajského kola Soutěž mladých zdravotníků – výsledky krajského kola Soutěž mladých zdravotníků – výsledky krajského kola

ČČK

23.5.2023

Kurz Zdravotníka zotavovacích akcí – květen/červen 2023

OS ČČK Zlín otevírá druhý jarní termín kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. Kurz začíná již v sobotu 27. 5. 2023. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 577 430 011 nebo na e-mailu projekty.cckzlin@volny.cz.

 • Termín:sobota 27. 5., neděle 28. 5. ,úterý 30. 5. ( odpoledne), pátek 2. 6. (odpoledne), sobota 3.6.
 • Místo školení: Potoky 3314, Zlín 760 01 - budova OS ČČK Zlín
 • Cena: 3.000,-

DOC Informace ZZA

ČČK

17.5.2023

Soutěž mladých zdravotníků – výsledky oblastního kola

11. 5. 2023 se ve Zlíně na náměstí Míru uskutečnilo oblastní kolo ,,Soutěže mladých zdravotníků“, organizované Oblastním spolkem Českého červeného kříže Zlín. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 soutěžních družstev žáků I. stupně základních škol a 11 družstev za starší žáky II. stupně. Soutěž, zaměřená na prokázání znalostí v poskytnutí předlékařské první pomoci, uchystala pro děti řadu záludných situací, mezi něž patřila resuscitace u dětí, ošetření masivního krvácení či popálenin, dále transport raněných nebo znalost obvazové techniky při řadě dalších poranění. Kromě toho si mohly děti vyzkoušet také využití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Pro autentičnost situací, spojených s poskytnutím první pomoci, se děti na jednotlivých stanovištích setkávaly s reálně namaskovanými poraněními na figurantech.

Vítězem soutěže oblastního kola se pro I. stupeň základních škol stala Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří. Čestný pohár za II. stupeň základních škol převzala také vítězná Místní skupina Českého červeného kříže Valašské Klobouky. Vítězům, kteří postupují do krajského kola soutěže, gratulujeme.

Na závěr bychom chtěli upřímně poděkovat sponzorům a dárcům, kteří se podíleli na zajištění občerstvení v průběhu soutěže, i na věcných darech pro zúčastněné soutěžící. Jmenovitě pak: Nestlé Česko - závod Sfinx, PENAM, a. s., Vitar, s.r.o., GRASPO CZ, a.s. a Magistrát města Zlín.

Poděkování patří také všem soutěžícím, dobrovolníkům i pracovníkům Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín a studentům Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy Zlín s jejichž přispěním se celá akce zdařila a děti díky nim mohly strávit příjemné a poučné dopoledne.

za OS ČČK Zlín:
Mgr. Pavlína Štachová

Soutěž mladých zdravotníků – výsledky oblastního kola Soutěž mladých zdravotníků – výsledky oblastního kola Soutěž mladých zdravotníků – výsledky oblastního kola Soutěž mladých zdravotníků – výsledky oblastního kola

ČČK

12.5.2023

Město Zlín ocení držitele Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Zlín – Držitelé Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského mají nárok na příspěvek na městskou veřejnou dopravu, nebo možnost získat vstupenky do zoo. Dotaci pro zlínské bezpříspěvkové dárce krve schválilo Zastupitelstvo města Zlína na svém zasedání 11. 5. 2023.

„Dobrovolní dárce krve, kteří mají za sebou více než čtyřicet odběrů krve májí nárok na příspěvek na roční síťovou jízdenku na MHD. Letošní dotace od města činí šest set korun. V případě, že dárce tuto možnost nevyužije, má možnost na místo toho získat tři vstupenky do ZOO Lešná. Všem dárcům této vzácné tekutiny, která umožňuje záchranu lidských životů a zdraví, patří velký obdiv a poděkování,“ vzkázala náměstkyně primátora města Zlína Jana Bazelová.

Jízdenky a vstupenky budou k vyzvednutí v předprodeji jízdenek v ul. Školní MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice od 1. do 30. 6. 2023. S sebou je nutné vzít občanský průkaz a loňskou průkazku. Při prvním vyřizování časové jízdenky je nutné donést svoji fotografii.

Dárce krve, který v roce 2023 dovrší 70 let, může obdržet bezplatně Senior-pas. Možnost volby bezplatného obdržení Senior-pasu bude mít i ten dárce, který je plně invalidní, nebo starobní důchodce do 70 let. Pro získání Senior-pasu musí dárce do 70 let předložit platné rozhodnutí vydané ČSSZ Praha o přiznání dávky důchodového pojištění (plný invalidní nebo starobní důchod). V případě, že se ze závažných důvodů nemůže dostavit osobně, lístky, nebo slevu na jízdné může na základě plné moci, vyzvednout osoba blízká (plná moc nemusí být ověřena notářem).

Loňské jízdenky budou platné až do 30. 6. 2023 bez ohledu na dobu platnosti.

Aktuální provoz předprodeje na webu www.dszo.cz.

ČČK

19.4.2023

Velikonoce

Pondělí 10. 4. 2023 se v Azylovém zařízení neslo v duchu Velikonoc. Pro uživatele Azylového domu pro osoby bez přístřeší bylo pracovníky Azylového zařízení Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín přichystáno velikonoční dopoledne. Během této doby se uživatelé, společně s pracovníkem věnovali sváteční výzdobě, která barevně zdobila jak vnitřní, tak také venkovní prostory našeho útulného zařízení. Uživatelé se naladili na sváteční notu také tradičním barvením velikonočních vajíček. Sváteční dopoledne pro uživatele představovalo příjemné a veselé chvíle, které jim vykouzlily úsměv na tváři. Pro naše uživatele společné příjemně strávené velikonoční dopoledne, představovalo rodinnou atmosféru, která jim v životě velmi chybí. Na tento den budou mít uživatelé i pracovníci Azylového zařízení pěkné vzpomínky, které si budou v průběhu společně stráveného času jistě připomínat.

Za Azylové zařízení OS ČČK Zlín:
Bc. Simona Mokrošová

Velikonoce

ČČK

22.2.2023

Kurz první pomoci pro veřejnost

 • Termín: 7.3. 2023 (16:00 - 20:00)
 • Místo školení: Potoky 3314, Zlín 760 01 - budova OS ČČK Zlín
 • Cena: 400,-

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE: 577 210 607, zlin@cervenykriz.eu

DOC Přihláška PP

ČČK

14.2.2023

PLES OS ČČK ZLÍN 2023

V sobotu 4. února 2023 se po dvouleté pauze, kdy se díky epidemii COVID – 19 nemohly konat veřejné akce, uskutečnil XXVII. společenský ples Oblastního spolku Českého Červeného kříže Zlín. Zaplněný Kongresový sál Interhotelu Zlín, bohatá tombola, plný roztančený parket a celkově příjemná atmosféra. Tak lze ve stručnosti charakterizovat ples, který tradičně pořádá OS ČČK Zlín každým rokem. K poslechu a tanci hrála hudební skupina RETRO Zlín, která nenechala jednoho tanečníka dlouho sedět na židli. Ples zahájila vlídnými slovy ředitelka OS ČČK Zlín Mgr. Michaela Stýblová, která všechny srdečně přivítala a popřála všem příjemnou zábavu. Než se parket zaplnil všemi zúčastněnými, tak nám své krásné taneční vystoupení předvedli žáci z tanečního klubu Fortuna Zlín a ostatní tak mohli poté následovat jejich kroky.

Velké poděkování patří nejen všem sponzorům a hudbě, ale také organizátorům za příjemně strávený večer plný zábavy.

Již nyní se těšíme na další ples OS ČČK Zlín, který se uskuteční 3. února 2024!

PLES OS ČČK ZLÍN 2023 PLES OS ČČK ZLÍN 2023 PLES OS ČČK ZLÍN 2023 PLES OS ČČK ZLÍN 2023

ČČK

10.2.2023

Tisková zpráva

Tisková zpráva

ČČK

9.2.2023

Leták Kapka krve

ČČK

9.2.2023

Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí – Březen 2023

OS ČČK Zlín otevírá Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí, a to v sobotu 18. 3. 2023. Jednodenní doškolení je určeno pro ty, co absolvovali základní kurz ZZA nejpozději v roce 2019! V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 577 430 011 nebo na e-mailu: projekty.cckzlin@volny.cz

 • Termín: sobota 18. 3. 2023
 • Místo školení: Potoky 3314, Zlín 760 01 - budova OS ČČK Zlín
 • Cena: 1.000,-

DOC Informace DOŠ
DOC Přihláška DOŠ

ČČK

9.2.2023

Zdravotník zotavovacích akcí – BŘEZEN/DUBEN 2023

OS ČČK Zlín otevírá jarní termín kurzu Zdravotník zotavovacích akcí. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 577 430 011 nebo na e-mailu projekty.cckzlin@volny.cz

 • Termín: 24. – 26. 3. + 31. 3. – 2. 4. 2023 (celkem 40 vyučovacích hodin)
 • Místo školení: Potoky 3314, Zlín - budova ÚOS ČČK Zlín
 • Cena: 3.000,- (včetně povinné literatury) 

DOC Informace ZZA
DOC Přihláška ZZA - kurz je již naplněn

ČČK

27.1.2023

Poděkování za věcný dar pro Azylové zařízení OS ČČK Zlín

Dne 25. 1. 2023 věnovala Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba pro naše Azylové zařízení věcný dar v podobě nového dvouplotýnkového vařiče. Tento hodnotný dar uvítají uživatelé Azylového domu pro muže bez přístřeší, protože se vařič stane součástí výbavy kuchyňky, kde uživatelé tráví pravidelně svůj čas přípravou teplého jídla.

Rádi bychom na tomto místě proto zlínské farnosti poděkovali za milé překvapení i radost, kterou uživatelům nový vařič hned na počátku nového roku v našem Azylovém domě udělal.

Za Azylové zařízení OS ČČK Zlín:
Mgr. Pavlína Štachová

Poděkování za věcný dar pro Azylové zařízení OS ČČK Zlín Poděkování za věcný dar pro Azylové zařízení OS ČČK Zlín

ČČK

17.1.2023

Darování hrníčků pro Azylové zařízení OS ČČK Zlín

13. ledna zavítala do našeho Azylového zařízení studentka Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické ve Zlíně, aby překvapila a hlavně udělala radost uživatelům našeho Azylového zařízení. Ta přišla v podobě darovaných hrníčků, které pocházely z charitativního hrníčkového bazaru, uspořádaného studentkami třetího ročníku. Hrníčky převzala sociální pracovnice, poté z rukou vděčných uživatelů služby hrníčky putovaly na Azylový dům pro muže bez přístřeší, aby doplnily výbavu kuchyňky, v níž si uživatelé této služby připravují kromě stravy také teplé nápoje. Celkem bylo darováno 15 kusů hrníčků. Za tento pěkný a praktický dar moc děkujeme a vážíme si jej!

Za Azylové zařízení OS ČČK Zlín:
Mgr. Pavlína Štachová

Darování hrníčků pro Azylové zařízení OS ČČK Zlín Darování hrníčků pro Azylové zařízení OS ČČK Zlín

ČČK

4.1.2023

Štědrý den v Azylovém zařízení

Pro osoby bez přístřeší jsou vánoční svátky psychicky náročné. O to více si totiž uvědomují jejích odlišný styl života, ale především absenci zázemí a rodiny. Proto je pro nás velmi důležité, abychom jim tyto svátky co nejvíce zpříjemnili.

Pro uživatele Nízkoprahové denního centra i Azylového domu byl dne 24. 12. 2022 přichystán vánoční oběd, na jehož přípravě se uživatelé aktivně podíleli. Již od samotného rána v našem zařízení probíhaly přípravy na štědrovečerní oběd, který zdobil smažený vepřový řízek a bramborový salát. V poledne, kdy se oběd konal, pak uživatele přišli navštívit představitelé Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín, kterým velmi vděčíme za jejich štědrou podporu v podobě jak finančního daru, který sloužil k nákupu veškerých potravin pro přípravu vánočního obědu, tak také za materiální dary v podobě krásných vánočních balíčků, které byly všem příchozím i ubytovaným uživatelům v průběhu štědrého dne rozdávány. V těchto balíčcích uživatelé mohli najít teplé ponožky, hygienické potřeby či spodní prádlo. Pro uživatele byla po štědrovečerním obědě připravena sladká tečka v podobě domácího cukroví, které do Azylového zařízení přinášeli naši milí dárci, kterým za jejich štědrost patří velké poděkování.

Nakonec bychom rádi poděkovali veřejnosti, která v průběhu celého roku nosila do zařízení potraviny, oblečení a jiné dary, které byly v průběhu celého roku poskytovány našich uživatelům. Ještě jednou bychom chtěli vyjádřit velké poděkování Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba, která má velký podíl na úspěšném uskutečnění Štědrého dne pro uživatele našeho Azylového zařízení.

Za Azylové zařízení OS ČČK Zlín:
Bc. Simona Mokrošová

Štědrý den v Azylovém zařízení Štědrý den v Azylovém zařízení


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.