Archiv článků:

 

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(GE Money Bank)

Aktuálně

ČČK

15.5.2017

HMZ tiskovka po akci 2017

Dne 11. 5. 2017 se uskutečnilo ve Zlíně na náměstí Míru Oblastní kolo „Soutěž mladých zdravotníků – Memoriál paní Vlasty Francové“ které pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín pod záštitou náměstkyně primátora města Zlína paní Bc. Kateřiny Francové. Soutěže se zúčastnilo na 120 dětí, které byly rozděleny na dvě věkové kategorie I. a II. stupeň. Žáci zde soutěžili v poskytování předlékařské první pomoci celkem na 6 stanovištích: bezvědomí s následnou zástavou dechu s podezřením poranění páteře, epileptický záchvat, uštknutí hadem, masivní krvácení, cizí těleso v ráně, dopravní značky a transport raněných. Největší oříšek čekal soutěžící na stanovišti s opilým agresorem a narkomanem. Zde bylo důležité, aby jednotliví zachránci na stanoviště nevstupovali a dbali své vlastní bezpečnosti. I přes nástrahy, které jsme pro soutěžící nachystali, všichni prokázali, že poskytnutí první pomoci a záchrana života je pro ně prioritou.

Výsledková listina – I.stupeň:

1. místo = ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří
2. místo = ZŠ Brumov – Bylnice
3. místo = MS ČČK Valašské Klobouky

Výsledková listina – II.stupeň:

1. místo = ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří
2. místo = ZŠ Valašské Klobouky
3. místo = DDM Brumov – Bylnice

Výhercům gratulujeme a děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce.

HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017 HMZ 2017

ČČK

13.4.2017

Soutěž O studentskou krve má své vítěze!

5. ročník soutěže O studentskou krev , kterou pořádál OS ČČK Zlín ve spolupráci s TS KNTB Zlín má své vítěze. Jsou jimi Bohumil Honek ze SPŠ Zlín a Hana Krajíčková z UTB Zlín. Výhercům gratulujeme!

ČČK

6.4.2017

Akce – jaro 2017

Pro oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín je jarní období ve znameních nejrůznějších tradičních akcí.

Jedna z nich je například soutěž „Mladý zdravotník“, která se bude konat 11. 5. 2017 ve Zlíně. Soutěž je určena pro děti základních škol. Účastnění žáci mají možnost prokázat své znalosti z první pomoci. Pro soutěžící budou nachystány modelové situace nejrůznějších zranění a jejich úkolem bude správně zareagovat a zranění ošetřit. Novinkou je nový oficiální název soutěže – Soutěž mladých zdravotníků Memoriál paní Vlasty Francové 1. ročník. Veřejnost se může podívat na jednotlivá stanoviště a poučit se o tom, jak správně poskytnout první pomoc.

Další významnou událostí je kurz Zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA), který se bude konat
12. – 14. 5. + 19. – 21. 5. 2017 (dva po sobě jdoucí víkendy). Kurz ZZA je vhodný pro ty, kteří si chtějí prohloubit znalosti první pomoci a následně jej využít. Účastníci kurzu obdrží po úspěšném absolvování praktické a teoretické zkoušky průkazku zdravotníka, která je platná 4 roky a opravňuje k tomu, aby mohli působit jako zdravotníci na nejrůznějších akcích. Cena kurzu je 2000 Kč a stále jsou volná místa.

Velmi úzce s kurzem ZZA souvisí Doškolovací kurz, který se koná 27. 5. 2017
Doškolovací kurz je určen pro ty, co absolvovali základní kurz Zdravotník zotavovacích akcí nejpozději v roce 2013! Stále jsou volná místa!!

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na
telefonním čísle 577 430 011
nebo na e-mailu projekty.cckzlin@volny.cz

ČČK

5.4.2017

Zima v Azylovém zařízení

Zimní období je pro osoby bez přístřeší velmi těžké. Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně se těmto osobám snaží přečkání zimy usnadnit. Letošní zima byla velmi mrazivá, a i díky tomu jsme sledovali zvýšený zájem o naše služby. Všechny služby byly plně vytíženy a museli jsme odmítat zájemce o ubytování.

V denních hodinách bylo k dispozici Nízkoprahové denní centrum. Kde bylo pro uživatele připraveno jídlo, teplé nápoje. Mohli se také osprchovat, získat čisté oblečení nebo si vyprat špinavé oblečení. Především se, ale mohli ohřát v teplém a suchém prostředí. Také bylo pro zájemce připraveno jídlo z restaurací Prašád, Quick Deli a Baďura. Spolupráce s těmito restauracemi i nadále trvá a jídlo je pro uživatele připraveno i nadále.

V provozu byla také Sedárna. Je to bezplatný pomoc pro muže a ženy, kteří nemají možnost přečkat mrazivou noc v teplém a bezpečném prostředí. Ve velmi mrazivých dnech byla provozní doba Sedárny prodloužena. O službu byl velký zájem, v průměru ji využilo 10 osob za noc. Tato služby je zatím prodloužen do konce měsíce dubna. Provozní doba, ale může být zkrácena nebo prodloužena v závislosti na počasí a obsazenosti.

Služba Noclehárny pro muže a ženy byla také velmi vytížena. Po celou zimu byla plně obsazena kapacita, a jakmile se uvolnilo místo, ihned se o něj zajímalo několik zájemců. Obdobná situace byla v Azylovém domě, který byl také plně obsazen.

Rádi bychom požádali veřejnost o pomoc při sbírce potravin a oblečení. S oblečení uvítáme především bundy, dlouhé kalhoty, svetry, spodní prádlo, ponožky a teplé boty. Také uvítáme základní suroviny nutné pro přípravu polévek (zelenina, polévkové koření, olej, sůl, pepř apod.) a trvanlivé potraviny (paštiky, konzervy, sušenky apod.), které rozdáváme lidem bez finančních prostředků. Velmi děkujeme za případnou pomoc.

Bližší informace Vám rádi podají pracovníci na čísle 577 432 383, případně osobně na adrese Hornomlýnská 3713, Zlín.

Mgr. Adéla Lhotová

ČČK

4.4.2017

Školení první pomoci pro veřejnost

Oblastní spolek ČČK Zlín pořádá základní kurz první pomoci a to dne 10. 4. 2017 v době od 16 do 20 hodin v místnosti Klubu 204 (bývalá knihovna F. Bartoše) ve Zlíně. Cena kurzu je 300 Kč. Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu. Bližší informace naleznete na níže uvedeném kontaktu.

projekty.cckzlin@volny.cz
tel. 577 430 011

ČČK

2.3.2017

Soutěž mladých zdravotníků 2017

Jak děti ze ZŠ zvládnou ošetřit zraněného?
Dokázali byste to i Vy? ;-)
Oblastní spolek ČČK Zlín si dovoluje pozvat širokou veřejnost na soutěž v poskytování první pomoci. Soutěž je určena dětem vyškolených v normě Mladý zdravotník I. a II. stupně ( ze ZŠ města Zlína a okolí )

kdy: 11. 5. 2017 od 8.30 hodin
kde: na náměstí Míru, v parku Svobody, parku Komenského ve Zlíně

PDF SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍÍKŮ

Bližší informace o přihlášení na:
zlin@cervenykriz.eu
tel. 577 430 011

ČČK

23.2.2017

Valentýnská kapka krve 2017

Mezi základní poslání Červeného kříže patří propagace bezplatného dárcovství krve. Krev je tekutina, kterou nelze uměle vyrobit, a proto je důležité, aby zdraví lidé darovali krev. Spousta pacientů je odkázána na pomoc těchto dárců. Oblastní spolek Českého červeného kříže každoročně připravuje pro bezplatné dárce akci Valentýnská kapka krve. Tento rok se akce konala 13. února na Transfuzním oddělení KNTB ve Zlíně Dárci, který tento den došli bezplatně darovat krev, dostali jako poděkování drobné dárky s přáníčkem. Na výrobě přáníček se podíleli děti s družiny třídy 9. B z 9. základní školy.

Na Valentýnskou kapku krve došla i paní Ivana Polanská, která již bezplatně darovala 70x. Je zároveň i dlouholetou dobrovolnicí OS ČČK Zlín. Tímto bychom chtěli poděkovat Ivaně Polanské za její dobrosrdečnost a velkou ochotu pomáhat lidem.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín děkuje všem dárcům!!!

Svátek svatého Valentýna patří tradičním oslavám lásky.

Mgr. Adéla Lhotová
sociální pracovnice OS ČČK Zlín
email: socsluzby.cckzlin@volny.cz
tel.: 577 430 011

Valentýnská kapka krve 2017 Valentýnská kapka krve 2017 Valentýnská kapka krve 2017 Valentýnská kapka krve 2017

ČČK

22.2.2017

Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí – květen 2017

OS ČČK Zlín otevírá Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí, a to v sobotu 27. 5. 2017. Závaznou přihlášku i podrobnější informace naleznete v souborech níže, příp. kontaktujte OS ČČK Zlín. Jednodenní doškolení je určeno pro ty, co absolvovali základní kurz ZZA nejpozději v roce 2013! Ti, co mají průkaz propadnutý déle, musí projít znova celým kurzem ZZA. V případě zájmu nás kontaktuje na níže uvedeném kontaktu.

email: projekty.cckzlin@volny.cz
tel.: 577 430 011

DOC DOS informace květen 2017
DOC DOŠ přihláška 27. 5. 2017

ČČK

20.2.2017

Zdravotník zotavovacích akcí – květen 2017

OS ČČK Zlín otevírá jarní termín kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, a to v termínu 12. 5. – 14. 5. + 19.5. – 21. 5. 2017 (dva po sobě jdoucí víkendy, celkem 40 vyučovacích hodin). V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedenou adresu.

email: projekty.cckzlin@volny.cz
tel.: 577 430 011

DOC ZZA informace květen 2017
DOC ZZA přihláška květen 2017

ČČK

6.2.2017

Školení první pomoci pro veřejnost

Oblastní spolek ČČK Zlín pořádá základní kurz první pomoci dne 13. března 2017 v době 16:00 – 20:00 hodin v místnosti Klubu 204 (bývalá knihovna F. Bartoše) ve Zlíně. Cena kurzu je 300 Kč. Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu. Bližší informace naleznete na níže uvedeném kontaktu.

email: projekty.cckzlin@volny.cz
tel.: 577 430 011

ČČK

31.1.2017

Valentýnská kapka krve

ČČK

31.1.2017

Mrazivá zima 2017

Po několika letech je opět mrazivá zima. Tuto skutečnosti si asi nejvíce uvědomují osoby bez přístřeší. Tyto osoby musejí řešit, kde stráví mrazivé noci i dny. Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně se snaží těmto osobám toto těžké období překonat. Zájemci mohou každý všední navštěvovat Nízkoprahové denní centrum, které je v případě mimořádně otevřeno i mimo standartní otevírací dobu. Uživatelé se zde mohou ohřát, uvařit si teplý nápoj nebo si připravit jídlo. Poskytujeme i dary potravin z restaurací Prašád, Quick Deli a U Baďurů. Mrazivé noci mohou zájemci trávit na Sedárně, která je poskytována zdarma a je v provozu každý den, v mimořádně mrazivé dny se otevírá dříve. Noclehárna, pro muže i ženy, a Azylový dům hlásí plnou kapacitu a zájemci musejí být odmítáni. Zvýšená návštěvnost je i na Nízkoprahovém denním centru.

Mgr. Adéla Lhotová
Bc. Lenka Krčmová


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.