Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Sponzoři

poskytovatel domény a webhostingu ČČK–Zlín

www.avonet.cz
sales@avonet.cz

tvůrce www stránek ČČK–Zlín

www.flash-i-net.cz
info@flash-i-net.cz

- podpora činnosti ČČK Zlín
- podpora sociálních služeb ČČK Zlín

www.mestozlin.cz

- podpora činnosti ČČK Zlín
- poskytovatel finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2024
- poskytovatel finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 (část A)
- poskytovatel finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2024 (část B)

www.kr-zlinsky.cz

podpora soc. služeb ČČK zlín

www.mpsv.cz

podpora pečovatelské ošetřovatelské služby

www.otrokovice.cz

Podpora sociálních služeb ČČK.

itesco.cz/pomahame

 

Sponzorování Oblastního spolku ČČK Zlín

Protože OS ČČK Zlín se jako nezisková a dobročinná organizace při svých aktivitách neustále potýká s nedostatkem finančních zdrojů, budeme rádi, když se rozhodnete Vy nebo Vaše firma sponzorovat naši činnost / konkrétní projekty.

Co můžeme nabídnout?

  • Umístění Vašeho loga/loga Vaší firmy na naše www stránky a link na www adresu Vaši/Vaší firmy.
  • V případě sponzorování konkrétního projektu, umístění Vašeho loga/loga Vaší firmy na www stránce toho konkrétního projektu a link na www adresu Vaši/Vaší firmy.
  • Prezentaci Vás/Vaší firmy na akcích pořádaných OS ČČK Zlín.
  • Vyškolení Vás/pracovníků Vaší firmy v poskytování první pomoci.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s OS ČČK Zlín kontaktujte prosím paní ředitelku Mgr. Michaelu Stýblovou na tel.:
+420 577 210 607, +420 577 430 011
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s., č.ú.: 44602724/0600

Daňové zvýhodnění dárců

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Společnost Českého červeného kříže je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity na aktivity společnosti.

Děkujeme všem stávající sponzorům.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2008, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.