Povodně:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(MONETA Money Bank)

Povodně 1997

Rok 1997 prověřil nejen Českou republiku v soudržnosti lidí, ale také Červený kříž v humanitární pomoci. Červený kříž byl první, který společně s hasiči a policií začal pomáhat lidem postižených povodněmi. Díky propojenosti oblastních spolků ČČK v celé republice se k nám dostávala humanitární pomoc daleko dřív, než začaly pracovat krizové štáby.

Otrokovice, Tlumačov a Napajedla patřily mezi nejvíce postižené oblasti na jižní Moravě a tak ČČK ve Zlíně od 6. července pracoval v plném nasazení. Zlínský Červený kříž se stal jedním ze tří regionálních středisek humanitární pomoci na Moravě. Zásoboval okresy Vsetín, Přerov, Uh. Hradiště, Kroměříž.

ČČK byl schopen nejen pomoc přijímat, postiženým ji rozdávat, ale i kontrolovat zacházení s humanitární pomocí ze skladů ČČK. Červenému kříži ve Zlíně pomohlo ze zahraničí Německo, Holandsko a Island formou finančních sbírek a materiálů na humanitární pomoc. Na humanitární konto ČČK Zlín se soustředilo více než 2,2 miliony Kč. Z těchto prostředků byla například hrazena přímá pomoc pro občany Otrokovic, Napajedel, Tlumačova a Sazovic. Dále byly zakoupeny vitamíny pro zatopené (podmíněno dárcem VZP), další částka byla využita na provoz humanitárního střediska a na nákup chemických WC pro záchranáře. Obci Tlumačov byly poskytnuty peníze na vybavení domu s pečovatelskou službou a na dostavbu tohoto domu (finance byly adresně zaslány s Islandu). Na jaře roku 1998 pomohl ČČK 252 sociálně slabým rodinám z Otrokovic formou finančního příspěvku.

Humanitární pomoc Červeného kříže ve Zlíně trvala až do června 1998, kdy se věnovali postiženým rodinám.

Všichni si mysleli, že s povodněmi bude na dalších sto let klid. Nikdo netušil, že za pět let se to bude opakovat znovu.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2008, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.