Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(GE Money Bank)

Klub zdravých seniorů Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně

Klub zdravých seniorů Českého červeného kříže ve Zlíně vznikal spontánně již od roku 1998, kdy OS ČČK začal pro seniory organizovat pravidelné zájezdy do termálních koupališť na Slovensku.

Tyto zájezdy (konané od března do prosince každý měsíc) se staly velmi oblíbenými a jsou dodnes. Střídá se v nich asi 100 seniorů. OS ČČK Zlín tak navázal na celorepublikový projekt „Úcta ke stáří“ a „Zdravé stárnutí“.

Tato parta lidí je na zájezdech velmi spokojená a proto se rádi setkávají i v zimní sezóně, kdy si organizují Mikulášské setkání a v únoru po Vánocích je to pak Valentýnské setkání.

OS ČČK pro tyto seniory zorganizoval několik pobytových akcí s programem věnovaným zdravému stárnutí, cvičení, přednáškám, procházkám, poznávání krás Moravy atd.

Zdravé stárnutí - v období kdy naši společnost čeká stárnutí celé populace, je projekt, kterému se OS ČČK věnuje s velkou zodpovědností, velmi důležitý.

V letošním roce poprvé byl náš záměr podpořen Zlínským krajem. Mimo pravidelné zájezdy do „termálů“ se naši senioři zúčastnili přednášky „Nekalé obchodní praktiky vůči seniorům“, která se konala 20. 5. 2011 ve Zlíně na Podhoří a akce „I senioři umí žít naplno“, která se konala 23. 6. 2011 na náměstí Míru ve Zlíně.

V letošním roce bylo pro seniory uspořádáno: Valentýnské setkání a bazárek, za přispění firmy Tesco. Každého shromáždění v zájezdovém autobuse OS ČČK využívá k šíření znalostí nejen se zdravotnickou tématikou, ale i např. výzva Městské policie Zlín týkající se bezpečí seniorů ve vztahu k nežádoucím návštěvám a přepadení. V podzimních měsících plánujeme 2 zájezdy po Zlínském kraji a před Vánoci „Mikulášské setkání“. Také organizujeme právní poradnu, což je setkání s právníkem na téma „Dary příbuzným“.

Cílem Edukativního programu pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní pro Klub zdravých seniorů a „zdravé stárnutí“, který spočívá v pravidelném setkávání spojené s odbornými přednáškami a poznávacími zájezdy, je zajistit občanům Zlínska pravidelná setkání při kterých získají nové informace. Umožní jim získat nové přátele, udržovat kontakty s nimi, pomocí přátel a těchto aktivit pak mohou zůstat aktivními a tím se mohou oddálit známky stárnutí nebo zdravotních problémů. Lépe se pak vyrovnávají s přibývajícím věkem a především nemocemi. Dlouhodobé edukativní působení přináší kladné výsledky. Občané se těší na setkání, poskytují si vzájemné rady, organizují si své schůzky, v rámci společných zájmů, předávají si informace z oblasti sociální, zdravotní, turistické, zahrádkaření, zdravé výživy apod.

Pro nás potěšujícím výsledkem je relaxace seniorů jak fyzická tak psychická, která vede k prodloužení aktivního stárnutí a udržení soběstačnosti co nejdéle.

Odměnou pro OS ČČK je pak spokojenost seniorů. Proto patří poděkování všem, kdo náš projekt Zdravého stárnutí podporují.

Nutností pro setkávání, pohybové cvičení a psychologické cvičení seniorů je plánovaná přístavba vzdělávacích prostor k budově Úřadu OS ČČK Zlín.

Klub zdravých seniorů

Přednášky pro Klub zdravých seniorů

Klub zdravých seniorů se zúčastnil na podzim tohoto roku několika přednášek. Jednou z nich byla přednáška paní Divilkové o bylinkách. Členové klubu zdravých seniorů mohli získat tak cenné informace, jaké bylinky je vhodné pěstovat v podzimním období, ale také, jaké jsou účinky těchto bylinek a květin.

Díky finanční podpoře Statutárního města Zlína mohl OS ČČK Zlín propagovat zdravý životní styl a obecné zásady a aktivity vedoucí ke zkvalitnění zdravotního standardu každého člověka. Členové klubu se zúčastnili ve dnech 6. - 10. října přednášek na téma: Správné stravování a Klíšťová encefalitida a lymská borelióza.

I Český červený kříž rozdával vysvědčení
Červený kříž ve Zlíně školil seniory v poskytování první pomoci

Klub zdravých seniorů

Ve čtvrtek 26.6. tohoto roku se členové Klubu zdravých seniorů sešli, aby tým školitelů ČČK v mini- kurzu proškolil seniory v poskytování první pomoci.

V teoretické části si vyslechly rady – jak si počínat s člověkem v bezvědomí, jak pomoci dítěti, které vdechlo nějaký předmět a dusí se, jak pomoci člověku s tepenným krvácením, tak aby postižený přežil do příjezdu „záchranky“. Vždyť právě začínající prázdniny – mnozí dědečkové a babičky budou dohlížet na svá vnoučata a právě toto období přináší nejen radosti a zábavu, ale někdy také různé nástrahy nebezpečí.

Školitelé ČČK Zlín pro seniory také připravili jednotlivá stanoviště, kde si senioři prakticky vyzkoušeli poskytnutí první pomoci na figurantech.

V závěru mini-kurzu proběhlo hodnocení, kde bylo školiteli vysvětleno, ve kterých situacích se zachovali dobře a ve kterých udělali chyby.

K úspěšnému ukončení kurzu obdrželi senioři vysvědčení o jeho absolvování.

Odborným školitelům první pomoci z Českého červeného kříže ve Zlíně patří poděkování za uspořádání velmi zdařilého školení.

za Klub zdravých seniorů
Anna Vařáková

Klub zdravých seniorů

 

Edukativní program pro seniory a osoby se zdravotním postižením v oblasti sociálně právní a zdravotní pro Klub zdravých seniorů a „zdravé stárnutí“, který spočívá v pravidelném setkávání spojené s odbornými přednáškami a poznávacími zájezdy podporuje:

Zlínský kraj


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.