Sociální činnost:

Zdravotně výchovná činnost:

Ostatní činnost:

Hledáme sponzory

Červený kříž jako nezisková organizace pomáhá všem, kdo pomoc potřebují. K tomu ale potřebuje finanční zajištění.

Proto prosíme firmy a podnikatele o sponzorský dar.

číslo účtu: 44602724/0600
(GE Money Bank)

Zlínský kraj 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

Nízkoprahové denní centrum je součástí Azylového zařízení ČČK OS Zlín.

Poskytovatel:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Potoky 3314, 760 01 Zlín
Vedoucí zařízení: Mgr. Michaela Stýblová

 

Provozní doba
Po: 8:00 - 11:00
Út: 8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
St: 8:00 - 11:00
Čt: 8:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 11:00

Informace o sociální službě

Poskytovatel:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín
Druh služby:
Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší
Forma služby:
ambulantní
Kapacita v daný okamžik:
7 uživatelů
Cílová skupina:
osoby bez přístřeší
Provozní doba:
PO – PÁ 8:00 – 11:00, ÚT, ČT 13:00 – 16:00 mimo státem uznávané svátky
Přístup:
nemá bezbariérový přístup

Kontakty

Adresa NDC: Hornomlýnská 3713, Zlín 760 01

Ředitelka OS ČČK Zlín
Mgr. Michaela Stýblová
Tel. 577 210 607
E-mail: zlin@cervenykriz.eu

Sociální pracovník Nízkoprahového denního centra:
Bc. Sandra Stašová
Tel. OS ČČK.: 577 430 011
NDC: 577 432 383
E-mail: nizkoprah.cckzlin@volny.cz

Kapacita zařízení

 • Okamžitá kapacita služby je 7 osob v daný okamžik

Poslání Nízkoprahového denního centra

Posláním Nízkoprahového denního centra (dále jen NDC) je poskytovat lidem bez přístřeší denní zázemí v bezpečném prostředí, nabízet individuální podporu v nepříznivé životní a sociální situaci a usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životě osob bez přístřeší.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Nízkoprahového denního centra jsou osoby starší 18-ti let, nacházející v tíživé životní situaci, ohrožené ztrátou bydlení.

Negativní vymezení cílové skupiny

Služba Nízkoprahového denního centra OS ČČK není určena osobám:

 • vyžadujícím neodkladnou a intenzivní lékařskou péči
 • vykazujícím známky agresivního chování

V NDC není bezbariérový přístup. Proto je nutné, aby se všechny osoby přijímané do zařízení byly schopny postarat samy o svou osobu bez pomocí druhé osoby.

Dlouhodobé cíle

Pomoc a podpora:

 • k udržování osobní hygieny, v pravidelném využívání hygienického zázemí a k dlouhodobé samostatnosti při péči o vlastní tělo
 • při začleňování do společnosti
 • ve zlepšení vztahů s okolím
 • v obnovení nebo navázání vztahů s rodinnými příslušníky nebo s osobou blízkou
 • ve vyřizování osobních a běžných záležitostí
 • při hledání zaměstnání a ubytování
 • v poskytnutí informací a navazování sociálních služeb

Krátkodobé cíle jsou každý rok aktualizovány dle potřeby.

Zásady poskytovaných služeb

 • rovnost a partnerství
  - ke každému uživateli je zajištěn rovnocenný přístup. Uživatel sociální služby je pro nás partnerem, jehož názory a rozhodnutí jsou závazné.
 • aktivita a samostatnost
  - důraz je kladen na aktivní a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem.
 • dobrovolnost
  - všechny služby jsou poskytovány uživateli pouze s jeho souhlasem.
 • profesionální přístup a objektivita
  - uživatelům je garantován profesionální přístup.
 • respekt
  - uživatel sociální služby není vnímán jako objekt služby, ale jako člověk se všemi lidskými právy, která vyplývají z Listiny základních práv a svobod.
 • respekt k soukromí
  - uživatel má právo na zachování vlastního soukromí, především na provádění osobní hygieny
 • respektování názoru
  - každý uživatel i pracovník má právo na svůj vlastní názor, za tento názor nesmí být trestán, šikanován nebo vylučován z kolektivu
 • být ostatními přijímán a respektován
  - nebýt ignorován, nebýt zneužíván, nerozlišovat na lepší a horší lidi, respektovat věk – netykat v rozporu se zvyklostmi, nebýt izolován od ostatních
 • diskrétnost
  - důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi uživateli, informace získané při práci jsou využívány pouze pro další práci s uživatelem a nejsou zneužívány.

Rozsah a forma pomoci poskytována pracovníky nízkoprahového denního centra zachovává lidskou důstojnost osob. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
a posiluje jejich sociální začleňování.

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
 

Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum Nízkoprahové denní centrum

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státním rozpočtem České republiky.


Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín, zlin@cervenykriz.eu
Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku |
Webdesign Flash-I-Net © 2003 - 2011, Poskytovatel domény a webhostingu AVONET, s.r.o.